مدیریت سایت

ikamarket.com

نام: مهدی

نام خانوادگی: صادقی

شماره موبایل: 09186631761

ایمیل: sadeghi1761@gmail.com

مدیریت فروشگاه

ikamarket.com

نام: رضا

نام خانوادگی: زارعی

شماره موبایل: 09185200566

ایمیل: 1365.reza.zarei@gmeil.com

توجه: اگر پیغامی دارید کادر های زیر را با دقت پر کنید.⇓

مدیریت سایت در کوتاهترین زمان درخواست شما را بررسی و با شما تماس می گیرد.

با تشکر
  • لطفا نام و نام خانوادگی خود را در کادر زیر وارد کنید
  • ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید.
  • شماره تماس خود را در کادر زیر وارد کنید.
  • موضوع خود را در کادر زیر وارد کنید.
  • پیغام خود را در کادر زیر بنویسید.